Terapeutické centrum Hotsy Totsy

Domů / Nabídky

Logopedie

Komunikace je základní lidskou potřebou. Kontakt mezi lidmi se navazuje prostřednictvím jazyka. Ústřední význam jazyka pro život nás všech se obvykle ukáže až tehdy, když dojde k narušení základních funkcí, jako je mluvení a slyšení.

O nabídce

Logopedie se zabývá problémy hlasu, řeči a jazyka. Lékařsko-terapeutický obor se zabývá diagnostikou a léčbou poruch v těchto oblastech. Cílem je zlepšit nebo obnovit schopnost postižených komunikovat. Je pro nás důležité reagovat na individuální potřeby a silné stránky a pracovat holisticky a cíleně.

Jsme k dispozici také pro terapii dospělých pacientů.

  • Kojenci a batolata s potížemi při polykání a krmení
  • Děti s poruchami řeči v raném dětství nebo s poruchami vývoje jazyka
  • Děti a dospívající s poruchami plynulosti řeči, jako je koktavost nebo polutace.
  • Děti s poruchami sluchového zpracování a vnímání
  • Děti s poruchami orofaciální rovnováhy a myofunkčními poruchami
  • Terapie pro děti s poruchami hlasu

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.