Terapeutické centrum Hotsy Totsy

Domů / Nabídky

Terapie nabízí

Fyzioterapie

Fyzioterapie se zaměřuje především na komplexní léčbu těla s cílem rozvíjet, udržovat nebo obnovovat jeho fyziologické, tj. přirozené procesy.

Ergoterapie/motopedie pro děti a dospívající

Ergoterapeuti pomáhají a doprovázejí lidi všech věkových kategorií. Při práci s dětmi a dospívajícími doprovázíme děti a dospívající s jejich rodinnými příslušníky, kteří ještě nemohli plně rozvinout svůj potenciál, pokud jde o jejich každodenní schopnost jednat, nezávislost a samostatnost.

Ergoterapie pro dospělé a seniory

Kromě pediatrie se věnujeme také dospělým a seniorům z oborů neurologie, ortopedie, chirurgie, revmatologie a geriatrie. Za tímto účelem jsou našim pacientům k dispozici vyškolení specialisté, kteří prošli dalším vzděláváním.

Logopedie

Komunikace je základní lidskou potřebou. Kontakt mezi lidmi se navazuje prostřednictvím jazyka. Ústřední význam jazyka pro život nás všech se obvykle ukáže až tehdy, když dojde k narušení základních funkcí, jako je mluvení a slyšení.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.