Strona główna / Nadruk

Nadruk

Odpowiedzialny za treść:

GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen
Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau
ggb@ggb-sachsen.de

Sąd Krajowy w Chemnitz: HRB 25602
Numer podatkowy: 227/124/00432
Dyrektorzy zarządzający: dr inż. Rüdiger School, dr Sabrina Simchen-Schubert

Dane banku:
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
IBAN: DE61 8709 5974 0300 0208 10
BIC: GENODEF1GC1

Zrzeczenie się odpowiedzialności - informacje prawne

1. ograniczenie odpowiedzialności
Zawartość niniejszej strony internetowej
Zawartość niniejszej strony internetowej została stworzona z najwyższą starannością. Oferent nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawidłowość, kompletność i aktualność udostępnionych treści. Korzystanie z treści strony internetowej odbywa się na własne ryzyko użytkownika.

Dostępność strony
Usługodawca stara się w miarę możliwości oferować usługę do pobrania bez zakłóceń. Jednak nawet przy zachowaniu należytej staranności nie można wykluczyć przestojów. Świadczeniodawca zastrzega sobie prawo do zmiany lub przerwania swojej oferty w dowolnym momencie.

Linki zewnętrzne
Niniejsza strona zawiera linki do stron internetowych osób trzecich ("linki zewnętrzne"). Te strony internetowe podlegają odpowiedzialności odpowiednich operatorów. Przy pierwszym utworzeniu linków zewnętrznych oferent sprawdził treści zewnętrzne pod kątem ewentualnych naruszeń prawa. W tym czasie nie było widać żadnych naruszeń prawa. Oferent nie ma wpływu na aktualny i przyszły kształt oraz zawartość stron, do których prowadzą linki. Umieszczenie linków zewnętrznych nie oznacza, że oferent przyjmuje treści znajdujące się za danym odnośnikiem lub linkiem jako własne. Stała kontrola tych linków zewnętrznych nie jest dla oferenta uzasadniona bez konkretnych dowodów na naruszenie prawa. W przypadku stwierdzenia naruszenia prawa takie linki zewnętrzne zostaną jednak niezwłocznie usunięte.

Brak stosunku umownego
Korzystanie ze strony internetowej oferenta nie powoduje powstania żadnego stosunku umownego pomiędzy użytkownikiem a oferentem. W związku z tym nie istnieją również żadne umowne lub quasi umowne roszczenia wobec oferenta.

2 Prawa autorskie i pomocnicze prawa autorskie
Treści opublikowane na tej stronie internetowej podlegają niemieckiemu prawu autorskiemu i pomocniczym prawom autorskim. Każde użycie, które nie jest dozwolone przez niemieckie prawo autorskie i pomocnicze prawa autorskie, wymaga wcześniejszej pisemnej zgody oferenta lub odpowiedniego właściciela praw. Dotyczy to w szczególności kopiowania, edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania lub powielania treści w bazach danych lub innych elektronicznych mediach i systemach. Treści i prawa osób trzecich są oznaczone jako takie. Niedozwolone powielanie lub przekazywanie pojedynczych treści lub całych stron jest zabronione i podlega karze prawnej. Dozwolone jest jedynie tworzenie kopii i pobieranie do osobistego, prywatnego i niekomercyjnego użytku.
Linki do strony internetowej oferenta są w każdej chwili mile widziane i nie wymagają zgody oferenta strony. Wyświetlanie tej strony w zewnętrznych ramkach jest dozwolone tylko za zgodą.

3. ochrona danych
Tutaj można zapoznać się z naszym rozporządzeniem o ochronie danych:
rozporządzenie o ochronie danych

4 Prawo właściwe
Obowiązuje wyłącznie prawo właściwe Republiki Federalnej Niemiec.

Szczególne warunki użytkowania:
O ile szczególne warunki użytkowania tej strony internetowej odbiegają od wymienionych powyżej numerów 1-4, zostanie to wyraźnie zaznaczone w odpowiednim miejscu. W takim przypadku obowiązują szczególne warunki użytkowania w danym indywidualnym przypadku.

Źródło:
Zastrzeżenia z www.Juraforum.de - portal prawny oraz www.connektar.de

Sygnalista

Biuro zgłaszania nieprawidłowości dla pracowników zgodnie z prawem UE dotyczącym sygnalistów: whistleblower@ggb-sachsen.de lub na stronie SIS whistleblower@saxony-international-school.de.

Różnorodność językowa

Strony internetowe tłumaczymy za pomocą rozszerzenia, które tworzy automatyczne tłumaczenie przy użyciu najnowocześniejszego oprogramowania.

Z tego powodu nie możemy zagwarantować idealnego i wolnego od błędów tłumaczenia.