Úvodní stránka / Impresum

Otisk

Odpovědnost za obsah:

GGB Gesellschaft zur ganzheitlichen Bildung gGmbH Sachsen
Rudolf-Breitscheid-Straße 2, 08371 Glauchau
ggb@ggb-sachsen.de

Zapsáno u místního soudu v Chemnitz: HRB 25602
Daňové číslo: 227/124/00432
Jednatelé: Dipl.-Ing. Rüdiger School, Dr. Sabrina Simchen-Schubert.

Bankovní údaje:
Volksbank-Raiffeisenbank Glauchau eG
IBAN: DE61 8709 5974 0300 0208 10
BIC: GENODEF1GC1

Zřeknutí se odpovědnosti - právní informace

1. Omezení odpovědnosti
Obsah těchto webových stránek
Obsah těchto webových stránek je vytvořen s maximální možnou péčí. Poskytovatel však nenese žádnou odpovědnost za správnost, úplnost a aktuálnost poskytnutého obsahu. Používání obsahu webových stránek je na vlastní nebezpečí uživatele.

Dostupnost webových stránek
Poskytovatel se snaží nabízet službu k vyhledávání pokud možno bez přerušení. Výpadky však ani při vynaložení veškeré péče nelze vyloučit. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli změnit nebo přerušit nabídku.

Externí odkazy
Tyto webové stránky obsahují odkazy na webové stránky třetích stran ("externí odkazy"). Za tyto webové stránky odpovídají jejich provozovatelé. Při prvním vytvoření externích odkazů poskytovatel zkontroloval, zda externí obsah neporušuje právní předpisy. V té době nebylo zjištěno žádné porušení právních předpisů. Poskytovatel nemá žádný vliv na současnou a budoucí podobu a obsah odkazovaných stránek. Zařazení externích odkazů neznamená, že poskytovatel přijímá obsah, který se za odkazem nebo linkem skrývá, za svůj. Soustavné sledování těchto externích odkazů není pro poskytovatele bez konkrétních důkazů o porušení právních předpisů účelné. Pokud však bude zjištěno porušení právních předpisů, budou takové externí odkazy neprodleně odstraněny.

Žádný smluvní vztah
Používání webových stránek poskytovatele nezakládá žádný smluvní vztah mezi uživatelem a poskytovatelem. V tomto ohledu nevznikají ani žádné smluvní nebo kvazi smluvní nároky vůči poskytovateli.

2 Autorská práva a vedlejší autorská práva
Obsah zveřejněný na těchto webových stránkách podléhá německému autorskému právu a vedlejším autorským právům. Jakékoli použití, které není povoleno německým autorským právem a vedlejšími autorskými právy, vyžaduje předchozí písemný souhlas poskytovatele nebo příslušného držitele práv. To platí zejména pro kopírování, úpravu, překlad, ukládání, zpracování nebo reprodukci obsahu v databázích nebo jiných elektronických médiích a systémech. Obsah a práva třetích stran jsou takto označeny. Neoprávněná reprodukce nebo přenos jednotlivých obsahů nebo celých stránek není povolena a je trestná. Povoleno je pouze vytváření kopií a stahování pro osobní, soukromé a nekomerční použití.
Odkazy na webové stránky poskytovatele jsou kdykoli vítány a nevyžadují souhlas poskytovatele webových stránek. Zobrazování těchto webových stránek v externích rámech je povoleno pouze se souhlasem.

3. ochrana osobních údajů
Naše nařízení o ochraně osobních údajů si můžete prohlédnout zde:
nařízení o ochraně osobních údajů.

4 Rozhodné právo
Platí výhradně rozhodné právo Spolkové republiky Německo.

Zvláštní podmínky použití:
Pokud se zvláštní podmínky pro jednotlivá použití této webové stránky odchylují od výše uvedených čísel 1. až 4., bude to výslovně uvedeno na příslušném místě. V takovém případě se v příslušném individuálním případě použijí zvláštní podmínky používání.

Zdroj:
Odmítnutí odpovědnosti z www.Juraforum.de - Právní portál a www.connektar.de.

Whistleblower

Oznamovací úřad pro zaměstnance podle zákona EU o oznamování korupce: whistleblower@ggb-sachsen.de nebo v SIS whistleblower@saxony-international-school.de.

Jazyková rozmanitost

Naše webové stránky překládáme pomocí rozšíření, které vytváří automatický překlad pomocí nejmodernějšího softwaru.

Z tohoto důvodu nemůžeme zaručit dokonalý a bezchybný překlad.